The poem – Diktet

By Torild Wardenær©

bThe Paradise Effect (2004)

Clubs Daggers Cutlasses

… CLUBS DAGGERS CUTLASSES PICKAXES REVOLVERS  SULPHURIC ACID KNIVES AXES HALBERDS CYANIDE BATONS SHEATH KNIVES SHOT CANNONS LANCES RIFLES RAPIERS  FLOATING MINES  SABRES BAZOOKAS FOILS  MACHINE GUNS ATOM BOMBS  CARBINES  SICKLES POISONOUS GAS  MUSKETS TORPEDOS  SCIMITARS CATAPULTS  NAPALM FLINTLOCKS HAND GRENADES AIR GUNS DDT MAGNETIC MINES MITRAILLEUSES TANKS  STEN GUNS  LONGBOWS  MINES  BLUNDERBUSSES  MAUSERS

…glottis, leather skin, lymph nodes, capillary loops, lumbar vertebrae, meniscus, synovial joints, cerebellum, glia cells, adrenal cortex, Bowman’s capsule, lunar bone, pupil, ureters, nasal septum, occipital lobes, appendix, jugular arteries, cranial cavity, portal vein, Merkel’s disc, hymen, wisdom teeth, sublingual gland, Cremaster muscle, lachrymal, sinusoidal node, ilium lumbar muscle, iris, eustachian tubes, anytenoid cartilage, mitral valve, cuneiform bone, pericardium, ball joint, rib cartilage, parietal lobe, arteries, tailor muscle, inner anklebone…

MUSTARD GAS HARPOONS FUSES LAND MINES SLEDGEHAMMERS NEUTRON BOMBS  ARSENIC  ARMOUR-PIERCING SHELLS GUILLOTINES DEPTH CHARGES HUNTING KNIVES SHRAPNEL MACHETES FLAME THROWERS HYDROGEN BOMBS ANTI-AIRCRAFT GUNS SALOON RIFLES CRUISE MISSILES NITRIC ACID CLUB BAYONETS TANKS STILETTOS BROADSWORDS SPEARS STICKS SLINGS LANCETS SCALPELS NERVE GAS CLUSTER BOMBS …

nKubber daggerter huggerter

… KUBBER DAGGERTER HUGGERTER HAKKER REVOLVERE SVOVELSYRE KNIVER ØKSER HELLEBARDER CYANID BATONGER DOLKER HAGLER KANONER LANSER RIFLER KÅRDER DRIVMINER SABLER BAZOOKAER FLORETTER KULESPRØYTER ATOMBOMBER KARABINER SIGDER GIFTGASS MUSKETTER TORPEDOER KRUMSABLER SPRETTERTER
NAPALM FLINTBØSSER HÅNDGRANATER LUFTPISTOLER DDT MAGNETMINER MITRALJØSER TANKS MASKINGEVÆR LANGBUER SJØMINER MUSKEDUNDRE MAUSERE

…stemmespalten, lærhuden, lymfeknuter,kapillærsløyfer, lendehvirvlene,meniskene, synovialleddene, lillehjernen,gliaceller,binyrebarken,Bowmanns kapsel,månebenet,
pupillen,urinledere, neseskilleveggen,bakhodelappene, blindtarmen,halsarterien,
kraniehulen,portvenen,Merkels skive, jomfruhinnen,visdomstennene,
undertungekjertelen,kremastermuskelen, tårebenet, sinusknuten,
tarmbeinslendemuskelen, regnbuehinnen, eustachiske rør,pyramidelappen,
mitralklaffen,kilebenet, hjerteposen,kuleledd, ribbebrusk, isselappen,pulsårer,
skreddermuskelen, indre ankelknoke …

SENNEPSGASS HARPUNER BRANNRØR LANDMINER SLEGGER NØYTRONBOMBER ARSENIKK PANSERGRANATER GILJOTINER DYPVANNSBOMBER JAKTKNIVER GRANATKARDESKER MACHETER FLAMMEKASTERE HYDROGENBOMBER LUFTVERNKANONER SALONGGEVÆR KRYSSERRAKETTER SALPETERSYRE KØLLER BAJONETTER KAMPVOGNER STILETTER SLAGSVERD KASTESPYD STOKKER SLYNGER LANSETTER SKALPELLER NERVEGASS
KLASEBOMBER…

Advertisements