SPIR@L

Abtffn

2020

Stavanger Art Museum
07.11 – 18.12, during the exhibition ‘Fra balkongen’
15.11 (12 -15)

Performance: SPIR@L

b A sculpture and a living pedestal
The body is draped in blood-red silk and functions as a moveable pedestal. The sculpture on the pedestal is composed of toys that look like weapons. With the sculpture balancing on her head, the artist walks  into and out of an invisible spiral she draws with her feet. Her movements are calm and mostly silent. Now and then she makes vocal sounds. The stimuli for the work are the artist’s personal experiences and thoughts about strength and vulnerability of the body and the mind.

In the performance at Stavanger kunstmuseum, the artist invites the public to scan with their mobile,  a code which leads them ot a song ‘Des armes’ by the french group Noir Désir.
The text is by Léo Ferré

n  En skulptur og en levende sokkel
Verket SPIR@L er en performance som består av en skulptur og en levende sokkel. Kroppen er dekket  av et blodrødt silkestoff og fungerer som en bevegelig sokkel. Skulpturen på sokkelen er satt sammen av leketøy som ser ut som våpen. Med skulpturen balanserende på hodet går kunstneren inn og ut av en usynlig spiral som hun tegner med føttene. Vandringen er rolig og foregår i stillhet. Av og til  lager kunstneren  lyder med stemmen. Verket tar utgangspunkt i kunstnerens personlige erfaringer og i tanker om kroppens og sinnets styrke og sårbarhet. 

For performance på Stavanger Kunstmuseum, kunstneren inviterer publikum til å skanne med deres mobil en kode som leder dem til en sang ‘Des armes’ av den franske gruppen Noir Désir.
Teksten er av Léo Ferré. 


 


2019

PAB OPEN 19 Bergen  05/06 September
Grand Hotel Terminus Bergen
room 523

In the 5th floor were 39 hotel room at the disposal to 39 performances by artists who have come from many countries. To see more about the festival :

___

Materials: toys (weapons), string, glue, silk muslin.


2018

York Æsthetica film festival,  06-11 November

The performance Spir@l is created in order to accompany the publication Burq@, a multimedia installation and performance work built around and with the poems:
I am blame, my name is woman by AA author. (the author needs to keep one’s anonymity for security reasons)
and
CLUBS DAGGERS CUTLASSES by Torild Wardenær.

Burk@bildNettsiden


15.11 (12 -15)